POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

Polityka prywatności i Polityka Cookies określa zasady:

  • przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz innych informacji przekazanych przez Użytkowników strony internetowej oraz plików Cookies i innych technologii pojawiających się na stronie: https://katarzynajarzabek.pl/ (z adresu https://incodo.pl/ następuje przekierowanie do strony głównej https://katarzynajarzabek.pl/),
  • przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zamówienia w sklepie internetowym, poprzez formularz zamówienia,
  • przetwarzania danych osobowych subskrybentów newslettera,
  • przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników platformy Instagram na koncie @katarzynajarzabek_,
  • przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej,
  • w polityce zawarte są także wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymać zgodnie z RODO.
    Korzystanie ze strony internetowej https://katarzynajarzabek.pl/ oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

 

§ 1
Dane osobowe które gromadzimy na stronie internetowej

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystania Twoich Danych Osobowych jest Katarzyna Jarząbek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą INCODO coaching & training Katarzyna Jarząbek z siedzibą w Kielcach ul. Karczówkowska 12/71, 25-019 Kielce, NIP: 9591350830. Administrator Danych Osobowych nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
2. Będąc Użytkownikiem strony dobrowolnie podajesz dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na stronie w celach na jakie wskazują te formularze.
3. Zbierane i przetwarzane są jedynie te dane, które jako Użytkownik dobrowolnie podajesz, chyba że są to dane zbierane automatycznie podczas wizyty na stronie, np. informacje o przeglądarce internetowej, adresie IP, nazwa domeny itp. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są wyłącznie w celach administrowania stroną i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi poszczególnych Użytkowników.
4. Dodatkowo, podczas przeglądania Strony, zbieramy informacje o naszych podstronach internetowych lub naszych produktach, które przeglądasz, jakie witryny lub wyszukiwane hasła odsyłają Cię do Strony oraz informacje o tym, jak wchodzisz w interakcję ze Stroną. Informacje te są automatycznie zbierane jako „Informacje o urządzeniu”.
5. Będąc Użytkownikiem wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych i na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora w celu wysyłania newslettera, kontaktu z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji marketingowych, np. o wydarzeniach, szkoleniach oferowanych przez Administratora.
6. Przetwarzanie danych jest realizowane tylko wtedy, gdy jako Użytkownik wyraziłeś w tych celach odpowiednią zgodę i/lub jeżeli mieści się to w granicach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
7. Podanie danych jest dobrowolne. Nie mniej jednak nie podanie informacji, wymaganych w formularzach i zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe może skutkować brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu.
8. Jeżeli podasz dane, które nie są obowiązkowe albo podasz nadmiar danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać, to zostanie to uznane za Twoją dobrowolną decyzję traktowaną jednocześnie jako zgodę. W tej sytuacji przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) i jako Użytkownik udzielasz zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a zostały mu podane.
9. Twoje dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej i do państw trzecich. Jednak w przypadku przekazania danych osobowych do państw trzecich, nastąpi to z zachowaniem określonych środków (tj. na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony wydanej przez Komisję UE lub na podstawie stosownych gwarancji, art. 44 i nast. RODO).
10. Na stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Jako Użytkownik jesteś zobowiązany do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
11. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w następujących celach:
a) realizacji usługi strony, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po zakończeniu postępowania reklamacyjnego w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec usługodawcy zgodnie z informacją zawartą poniżej,
b) realizacji zamówienia w sklepie internetowym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i są przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia,
c) analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz wykorzystywania cookies na Stronach Administratora — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań Administratora, lecz nie dłużej niż przez 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie Administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych użytkowników,
d) realizacja obowiązków podatkowych i księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, przez 5 lat od końca danego roku rozliczeniowego,
e) zarządzanie stroną internetową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
12. Dbamy o to, aby Twoje dane były bezpieczne. Dlatego są one przechowywane i chronione z należytą starannością, przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dostęp do Twoich danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.
13. Administrator może powierzać Twoje dane osobowe np. w celach wysyłki newsletter i korzystania z systemu mailingowego, przechowywania danych osobowych na serwerze, obsłudze rachunkowej/księgowej. Podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują wypełnianie obowiązków ochrony danych osobowych.
14. Jako użytkownik przyjmujesz do wiadomości, że Twoje dane osobowe mogą być też przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.

§2
Formularze oraz technologia wykorzystywana na stronie

1. Administrator stosuje na stronie formularz zapisu na newsletter i wymaga podania w odpowiednim polu Twojego imienia i adresu e-mail (pola obowiązkowe). Aby Twój adres e-mail jako użytkownika został dodany do bazy Administratora, musisz potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera. Subskrypcja/zapis oznacza, że zgadzasz się z Polityką prywatności oraz politykę cookies.
2. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Katarzyny Jarząbek. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.
3. Jeżeli jako Użytkownik korzystasz z usług dostawców zewnętrznych jak np. Google powinieneś zapoznać się z ich polityką prywatności, dostępną u dostawców tych usług.
4. Na stronie Administrator stosuje technologie służące obserwacji działań podejmowanych przez Użytkowników w ramach strony:
a) piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
b) wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową i pomagają udoskonalić Stronę.

§3
Usługa newsletter

1. Dane są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usługi newslettera.
2. Administrator świadczy nieodpłatną usługę newsletter. Zawarcie umowy newsletter jest możliwe w każdym dowolnym momencie, poprzez wypełnienie istniejących na stronie aktywnych formularzy newsletter. W celu korzystania z usługi newsletter niezbędne jest:
a) podanie prawdziwego imienia i adresu e-mail,
b) zaakceptowanie Polityki prywatności i Polityki Cookies,
c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu wysyłki newslettera i na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Powyższe zgody są dobrowolne ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy na świadczenie usługi newsletter.
3. Masz prawo w każdej chwili zaakceptowane zgody wycofać, co spowoduje rozwiązanie umowy na świadczenie usługi newsletter. Masz też prawo do wypowiedzenia umowy newsletter w każdej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów Administratora poprzez kliknięcie w wiadomości e-mail otrzymanej od Administratora w link dezaktywacyjny np. o treści „WYPISUJĘ SIĘ”. Możesz również wypisać się z listy subskrybentów na przykład pisząc na adres k.jarzabek@incodo.pl lub kontakt@katarzynajarzabek.pl e-mail o następującej treści:
Cofam zgodę na
a) przetwarzanie danych osobowych (tj. dane, które podałeś) przez INCODO coaching & training Katarzyna Jarząbek w celu otrzymywania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dotyczących organizowanych przez INCODO coaching & training Katarzyna Jarząbek szkoleń.
b) otrzymywanie od INCODO coaching & training Katarzyna Jarząbek drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany adres e- mail.
4. Umowa newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony, od chwili aktywacji linku aktywacyjnego.

§4
Fanpage na Facebooku i konto na Instagramie

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu umożliwienia im korzystania z fanpage’a. Administrator posiada informacje o:
a) polubieniu fanpage’a,
b) aktywności na fanpage’u,
c) treści komentarzy i postów zamieszczanych przez użytkowników.
2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usług.
3. W celu umożliwienia kontaktu administratora z użytkownikiem administrator przetwarza informacje dotyczące osób kontaktujących się z administratorem za pośrednictwem komunikatora Facebook Messenger, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę użytkownika na portalu Facebook, treść korespondencji (wiadomości, wątków). Wiadomości nie są przechowywane przez administratora w innych miejscach niż Facebook.
4. Dane są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w prawnie uzasadnionym interesie administratora i użytkowników, polegającym na konieczności zapewnienia kontaktu pomiędzy użytkownikami a administratorem, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników.
5. Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy użytkownika oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po załatwieniu sprawy w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec administratora. Po tym czasie są one usuwane z poziomu fanpage’a administratora, po czym administrator nie będzie mógł już dłużej zrealizować dostępu do tych danych.
6. W zakresie przetwarzania danych osobowych i zbierania innych informacji w związku z podejmowaniem interakcji z użytkownikami Instagrama na koncie: @katarzynajarzabek_, postanowienia z ust. 3 do 5 znajdą odpowiednie zastosowanie.

§ 5
Formularz kontaktowy online

1. Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy użytkownika, w tym do przesłania informacji marketingowych o wybranych przez Pana/Panią usługach lub produktach oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po załatwieniu sprawy w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec administratora.
2. Dane te będą wówczas przetwarzane w celu realizacji usługi formularza kontaktowego online świadczonej drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3. W zakresie przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub marketingu bezpośredniego za pomocą telefonicznych urządzeń końcowych dane będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźne działania potwierdzające (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), polegające na uzupełnieniu odpowiedniego pola do wpisania imienia, adresu e-mail lub imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail.

§6
Korespondencja elektroniczna (e-mail)

1. Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji e-mailowej, zawarte w treści tej korespondencji, w celu:
a) umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami;
b) dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami;
c) przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej;
d) przyjmowania wszelkiej dokumentacji;
e) ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.

2. Korespondencję przechowujemy przez rok, chyba że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do 3 lat, czyli do upływu terminu przedawnienia roszczeń, zgodnie z kodeksem cywilnym.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w korespondencji e-mailowej jest:
a) prawnie uzasadniony interes administratora danych oraz nadawców wiadomości elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – wobec korespondencji incydentalnej, polegający na umożliwieniu kontaktu elektronicznego z administratorem;
b) niezbędność do realizacji umowy zawartej z naszymi, klientami, kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w zakresie korespondencji prowadzonej w celu realizacji umowy;
c) dobrowolnie wyrażona zgoda – jeżeli w przysłanej korespondencji zostaną zawarte dane szczególnych kategorii. Jeżeli nadawca nie zawarł zgody w swojej korespondencji, poprosimy o jej odrębne udzielenie, gdyż jest to warunek konieczny do zgodnego z RODO przetwarzania przez nas danych szczególnych kategorii. Wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie, bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem jej przetwarzania przed jej cofnięciem;
d) dobrowolnie wyrażona zgoda poprzez wyraźne działanie potwierdzające – jeżeli nadawca wiadomości poprosi o udzielenie informacji dot. marki administratora, jego usług lub produktów, odpowiedź udzielona nadawcy będzie zawierać żądane przez nadawcę informacje, a wysłanie zapytania będzie oznaczało zgodę na przesłanie nadawcy przez administratora informacji handlowych na podany przez nadawcę adres e-mail w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną); wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie bez podawania przyczyny, lecz informacje handlowe wysłane po wysłaniu zapytania o nie, a przed cofnięciem zgody, będą wysłane zgodnie z prawem; cofnięcie zgody może uniemożliwić udzielenie pełnej odpowiedzi na zadane pytanie;
e) prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO).

 

§7
Polityka plików cookies

1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
4. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
6. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.
7. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony http://wszystkoociasteczkach.pl/.

§8
Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
a) dostępu – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
b) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
c) do sprostowania – żądania sprostowania dot. jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
d) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
e) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
i. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
ii. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
iii. Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
iv. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetworzenia – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
f. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
g. do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);
h. do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.
2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

§9
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
3) telefonicznie: (22) 531 03 00.

§10
Zmiany

1. Polityka prywatności może być uzupełniona lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani na Stronie, fanpage’u, a subskrybenci e-mailowo na adres podany do realizacji usługi newslettera.
2. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej.

§11
Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności skontaktuj się z nami przez e-mail k.jarzabek@incodo.pl  lub kontakt@katarzynajarzabek.pl lub pocztą tradycyjną na adres: INCODO coaching & training Katarzyna Jarząbek, ul. Karczówkowska 12/71, 25-019 Kielce.

§ 12
Akty prawne przywołane w klauzuli:

1) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dniem 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1);
2) art.118 i n. ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2018, poz. 1025 z późn. zm.);
3) art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2017, poz. 1219 z późn. zm.);
4) art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. 2017, poz. 1907 z późn. zm.).